فرودگاه زابل

Polski English Svenska Bahasa Melayu Hrvatski Türkçe 日本語

فرودگاه شهدای زابل فرودگاهی داخلی است که در شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان کشور ایران قرار دارد.

WikipediaImpressum