دوبنگنکی

Nederlands Deutsch Polski Lietuvių English Українська

دوبنگنکی
Wikipedia

دوبنگنکی (به لهستانی: Dubeninki) یک روستا در لهستان است که در گمینا دوبنگنکی واقع شده‌است.[۱] دوبنگنکی ۹۶۲ نفر جمعیت دارد.
Impressum