فرهنگستان علوم کالیفرنیا

Français العربية Nederlands 日本語 Polski Čeština Deutsch Español Slovenčina English Italiano Українська 中文 Русский Català 한국어 Português

فرهنگستان علوم کالیفرنیا
Wikipedia

فرهنگستان علوم کالیفرنیا از بزرگترین موزه‌های تاریخ طبیعی جهان است. فرهنگستان کارش را از سال ۱۸۵۳ آغاز کرد که هم یک موزهٔ تاریخ طبیعی است، هم یک رصدخانه، و هم محل نگهداری بیش از ۲۰ میلیون تحقیق که از دانشمندان سراسر دنیا جمع‌آوری شده‌است. .[۱] در سال ۲۰۰۸ ساختمان ۱۲۲هزار متر مربعی فرهنگستان با طراحی رنزو پیانو کاملاً بازسازی شد.[۱]Fine Arts Museum of …
Band Stand
Curious little bee
Transcendence
Music Concourse
Academy of Science u…
Zach and Dave Cal Ac…
ZEBRAS CALIFORNIA AC…
Japanese Tea Garden,…
Academy of Science o…
Tea Garden
Golden Gate Park, Sa…
San Francisco apr.20…
Guardian at De Young…
Statue, Golden gate …
De Young Museum at t…
Goethe, Schiller
Robert Emmet Statue …
de Young viewed from…
De Young Museum seen…
San Francisco - Gold…
japanese tea garden …
Academy of Science, …
California Academy o…
Roof garden
Sutro Tower seen fro…
de Young Museum
Academia de Ciencias…
Golden Gate Park, Sa…
The Academy of Scien…
San Franscisco Japen…
Butterfly, Science M…
California Academy O…
California Academy o…
Folliage at Music Co…
The "Living Roof" at…
Opening day at Acede…
Golden Gate Park, Sa…
San Francisco - Gold…
Aquarium - Academy o…
Planetarium - Academ…
Academy of Sciences
Portals to the Sky
BUTTERFLY
Golden Gate Park, Sa…
Opening day at Acade…
California Academy o…
Ancestry
Golden Gate Park, Sa…
California Academy o…
Osher Rain Forest at…
Aquarium
Rare White Alligator…
California Academy o…
California Academy o…
Goethe, Schiller up …
California Academy o…
California Academy o…
Cobwebs, Golden Gate…
California Academy o…
Frozen Pose - De You…
Golden Gate Park06-f…
De Young Museum
USA august 1995 - S.…
California Academy o…
Safety Pin Sculpture
Science Centre
Let the sunshine in …
Golden Gate Park02-P…
Golden Gate Park Mus…
California Academy o…
Academy of Science b…
Vsita 2 de San Franc…
Golden Park Gate - S…
La Fauna
Music Concourse Pavi…
Japanese Tea Gardens…
Rain forest - Academ…
Rain forest from bel…
Golden Gate Park, Sa…
de Young entrance
Academy of Science, …
De Young museum. San…
Golden Gate Park, Sa…
California Academy o…
Academic Compostable…
Golden Gate Park, Sa…
Golden Gate Park, Sa…
Dave and Angela - Ca…
Golden Gate Park, Sa…
Academy of Sciences …
California Academy o…
California Academy o…
Academy of Science G…
De Young Museum View…
Academy of Science F…
California Academy o…
de Young Museum
Academy of Science o…
Fine Arts Museum of …

Impressum