Somerville, Texas

فارسی Português Español English Polski العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

Somerville là một thành phố thuộc quận Burleson, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 1376 người.

WikipediaImpressum