Deodara

Nederlands English Italiano Bahasa Melayu 中文

Deodara là một thị trấn thống kê (census town) của quận Mandla thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum