Kira, Uganda

日本語 Türkçe Polski Српски / Srpski English Italiano Hrvatski 한국어 Svenska

Kira là một thành phố Uganda. Thành phố Kira thuộc huyện Wakiso trong vùng Trung Uganda. Dân số ước tính năm 2011 là 179.800 người. Đây là thành phố lớn thứ nhì Uganda, sau thủ đô Kampala.

WikipediaImpressum