Fojtova Kraš

Deutsch Polski

Fojtova Kraš
Wikipedia

Fojtova Kraš (dříve též Vojtova Kraš, něm. Voigts-Krosse, Voigtskrosse, Vogtsgrosse) je vesnice (osada), která je místní částí (základní sídelní jednotkou) obce Velká Kraš. Nachází se na levém břehu říčky Vidnavky přímo naproti městu Vidnavě.
Impressum