Buffalo, Texas

فارسی Português Español English Русский Français Polski العربية Nederlands Euskara Deutsch Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

Buffalo, Texas
Wikipedia

Buffalo là một thành phố thuộc quận Leon, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 1856 người.
Impressum