کوتایک (روستا)

Français Español Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

کوتایک (به ارمنی: Կոտայք) یک روستا در ارمنستان است که در استان کوتایک واقع شده‌است. در کیلومتری شمال گیومری، مرکز استان شیراک واقع شده است. در کیلومتری شمال هرازدان، مرکز استان کوتایک واقع شده است. در کیلومتری شمال [[ هرازدان]]، مرکز استان کوتایک واقع شده است.[۱]

WikipediaImpressum