Kotayk, Kotayk

Français فارسی Español English Italiano Bahasa Melayu Svenska

Kotayk là một đô thị thuộc tỉnh Kotayk, Armenia. Dân số ước tính năm 2011 là 1863 người. Đô thị này thuộc vùng đô thị Yerevan.

WikipediaImpressum