Madras kjernekraftverk

Français 日本語 Deutsch English Italiano Русский

Madras kjernekraftverk er et kjernekraftverk som ligger ved den lille byen Kalpakkam, ca. 80 km sør for Chennai i India. Det brukes til produksjon av kjernekraft, elektrisk kraft og opparbeiding og deponering av radioaktivt avfall. Det er Indias første egenproduserte kjernekraftverk, og består av to reaktorer som hver har en effektiv effekt på om lag 170 MW. De er imidlertid konstruert for å produsere 235 MW, men på grunn av svakheter ved kjøleanlegget blir effekten holdt nede. I 1983 og 1985 ble situasjonen kritisk ved de to reaktorene. En tredje reaktor bygges ved anlegget, og vil øke den maksimale effekten ved kjernekraftverket ytterligere til ca. 940 MW.

WikipediaImpressum