Chir

Français العربية Português فارسی Español English Italiano Bahasa Melayu Română

Chir
Wikipedia

Chir là một thị trấn thuộc tỉnh Batna, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 5.539 người.
Impressum