Damon, Texas

العربية فارسی Español Српски / Srpski English Italiano Hrvatski

Damon, Texas
Wikipedia

Damon là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Brazoria, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 552 người.
Impressum