Valley View, Texas

Nederlands Português Српски / Srpski Euskara فارسی English Polski Español Hrvatski Català Italiano العربية

Valley View, Texas
Wikipedia

Valley View là một thành phố thuộc quận Cooke, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 757 người.
Impressum