Lolita, Texas

Nederlands Português فارسی Deutsch Español Српски / Srpski English Italiano Norsk (Bokmål) Hrvatski Русский

Lolita là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Jackson, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 555 người.

WikipediaImpressum