Barrett, Texas

Français العربية Nederlands Português فارسی Español Српски / Srpski English Hrvatski Català Italiano

Barrett, Texas
Wikipedia

Barrett là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Harris, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 3199 người.
Impressum