Santa Cruz de Paniagua

Українська Português Español English Русский Română Bahasa Melayu Français 中文 Polski Magyar Svenska العربية Nederlands Euskara Italiano Català

Santa Cruz de Paniagua là một đô thị trong tỉnh Cáceres, Extremadura, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2006 (INE), đô thị này có dân số là 372 người.

WikipediaImpressum