Arp, Texas

فارسی Português Español English Français Polski العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

Arp, Texas
Wikipedia

Arp là một thành phố thuộc quận Smith, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 970 người.
Impressum