Vaaldemningen

Deutsch Polski English

Vaaldemningen
Wikipedia

Anlegget kan få overført vann fra Sterkfontein-demningen via rørkanaler, og på den måten avta vannmasser fra Drakensberg vannkraftverk og øke vannføringen i Vaal. Vaal-demningen opplevde sterke flommer både i 1996 og 2010.
Impressum