Santa Anna, Texas

Français العربية Nederlands Português Српски / Srpski Euskara فارسی English Polski Español Norsk (Bokmål) Hrvatski Svenska Italiano

Santa Anna, Texas
Wikipedia

Santa Anna là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Coleman, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 13 người.
Impressum