Kolindsund

Deutsch English Svenska

Kolindsund
Wikipedia

Kolindsund er en tørlagt sø på Djursland med en længde på ca. 25 kilometer, hvoraf de lavestliggende dele er 2 meter under havets normalvandstand og undertiden oversvømmes af nedbør. Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Pindstrup og Allingåbro til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand. Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen, og Kolindsund blev til en lavvandet sø. Vanddybden har formentlig kun været et par meter, og der har været mulighed for store rørskove på det lave vand.
Impressum