West Orange, Texas

فارسی Українська Português Español English Русский Polski العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

West Orange là một thành phố thuộc quận Orange, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 3443 người.

WikipediaImpressum