Oak Leaf, Texas

العربية Nederlands Polski Euskara فارسی Español Српски / Srpski English Italiano Hrvatski Català Português

Oak Leaf là một thành phố thuộc quận Ellis, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 1298 người.

WikipediaImpressum