Joshua, Texas

العربية Nederlands Polski Euskara فارسی Español Српски / Srpski English Italiano Hrvatski Català Português

Joshua là một thành phố thuộc quận Johnson, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 5910 người.

WikipediaImpressum