Switha

Français 中文 Deutsch Español English Norsk (Bokmål) Català Svenska Italiano

Switha
Wikipedia

Switha er ei lita øy i Orknøyane i Skottland, sør for Flotta. Ho vert nytta som beitemark for sau. Ein har ingen skriftlege kjelder om at det har budd folk på øya, men ein ståande steinar og ein varde frå yngre steinalder syner at det har vore folk her i førhistorisk tid.
Impressum