کشتار حدیثه

Suomi العربية Nederlands Српски / Srpski Polski Deutsch Français Español Dansk English Italiano Türkçe Norsk (Bokmål) 中文 Русский 한국어 Svenska

کشتار حدیثه
Wikipedia

کشتار حدیثه اشاره به حوادثی است که طی آن ۲۴ غیرنظامی عراقی شامل کودک، زن و مرد توسط گروهی از تفنگداران دریایی آمریکا در شهر حدیثه در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۵ کشته شدند.
Impressum