Tierra Grande, Texas

Nederlands Português فارسی Español Српски / Srpski English Hrvatski Català

Tierra Grande là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Nueces, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 403 người.

WikipediaImpressum