Encino, Texas

Nederlands Português فارسی Deutsch Español Српски / Srpski English Italiano Hrvatski Català

Encino là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Brooks, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 143 người.

WikipediaImpressum