Cienegas Terrace, Texas

Nederlands Português فارسی Español Српски / Srpski English Italiano Hrvatski Català

Cienegas Terrace là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Val Verde, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 3424 người.

WikipediaImpressum