Strawn, Texas

فارسی Português Español English Polski Svenska العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

Strawn, Texas
Wikipedia

Strawn là một thành phố thuộc quận Palo Pinto, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 653 người.
Impressum