Tahoka, Texas

فارسی Português Español English Русский Français Polski Dansk Svenska العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

Tahoka, Texas
Wikipedia

Tahoka là một thành phố thuộc quận Lynn, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 2673 người.
Impressum