Radar Base, Texas

Nederlands Português Српски / Srpski فارسی Español English Italiano Hrvatski Català

Radar Base là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Maverick, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 762 người.

WikipediaImpressum