Falcon Heights, Texas

العربية Nederlands Português فارسی Español Српски / Srpski English Hrvatski Català

Falcon Heights là một nơi ấn định cho điều tra dân số (CDP) thuộc quận Starr, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của nơi này là 53 người.

WikipediaImpressum