Krugerville, Texas

فارسی Português Español English Français Polski العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català

Krugerville là một thành phố thuộc quận Denton, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 1662 người.

WikipediaImpressum