Paducah, Texas

فارسی Português Español English Русский Français Polski Magyar Svenska العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Hrvatski

Paducah, Texas
Wikipedia

Paducah là một thị trấn thuộc quận Cottle, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1186 người.
Impressum