Parker, Texas

فارسی Português Српски / Srpski Español English Français Polski العربية Nederlands Euskara Deutsch Italiano Norsk (Bokmål) Hrvatski Català

Parker, Texas
Wikipedia

Parker là một thành phố thuộc quận Collin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 3811 người.
Impressum