Eagle Pass, Texas

فارسی Português Español Slovenčina English Français Polski Svenska العربية Nederlands Euskara Deutsch Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català Türkçe

Eagle Pass, Texas
Wikipedia

Eagle Pass là một thành phố và là quận lỵ của quận Maverick, Texas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. 2 Dân số thành phố là 22.413 người theo điều tra dân số năm 2000.
Impressum