Colorado City, Texas

فارسی Português Español English Русский Français Polski Svenska العربية Nederlands Euskara Српски / Srpski Italiano Norsk (Bokmål) Hrvatski Català

Colorado City, Texas
Wikipedia

Colorado City là một thành phố thuộc quận Mitchell, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 4146 người.
Impressum