شعیب

Bahasa Melayu English Français 中文 Svenska Русский العربية Nederlands Українська Italiano Català Türkçe

شعیب نامی است که در قرآن به پدرزن موسی داده شده است. پدرزن موسی در تورات دو نام متفاوت رعوئیل (خروج ۲:۱۸) و یترون (خروج ۳:۱) دارد.

WikipediaImpressum