Jade Point

中文 Deutsch Español English Svenska

Jade Point
Wikipedia

Jade Point er eit slakt nes heilt sør på Eyrie Bay på Trinityhalvøya i Antarktis. Det vart gjeven det skildrande namnet av UK Antarctic Place-Names Committee, fordi dei nedre delane av neset var dekte av ein grønfarga is. Jade er ein type grøn stein.
Impressum