Cape Well-met

中文 Deutsch Español English Svenska

Cape Well-met er eit mørkt, kjenneleg nes midt på nordsida av Vega Island, like sør for Trinity Peninsula. Cape Well-met vart oppdaga og namngjeven av Den svenske antarktisekspedisjonen, 1901–04, og er til minne om at laget til J. Gunnar Andersson og det overvintrande laget til Otto Nordenskjold avtaltes å møte kvarandre her etter 20 månader frå kvarandre.

Wikipedia



Impressum