Брвинов

Nederlands Português Čeština Deutsch Français Español Slovenčina Tiếng Việt English Polski Українська Русский 中文 Română Bahasa Melayu

Брвинов
Wikipedia

Брвинов (пољ. Brwinów) – је град удаљен око 30 km од Варшаве. Спада у приградска насеља Варшаве. У њему живи око 12 хиљада људи. Кроз град пролази железничка пруга Варшава – Катовице.
Impressum