Reeuwijk

Français Nederlands Italiano Euskara Deutsch English Bahasa Melayu 中文 Català Română Svenska

Reeuwijk (dân số: 12.860 người trong năm 2004) là một đô thị ở phía tây Hà Lan, trong tỉnh Zuid-Holland. Đô thị này có diện tích 50,11 km² (trong đó 11,89 km² là diện tích mặt nước).

WikipediaImpressum