Vegger

Deutsch Nederlands

Vegger
Wikipedia

Vegger hører til Skivum Sogn. Skivum Kirke ligger i landsbyen Skivum 3 km sydøst for Vegger.
Impressum