Lezica

Deutsch Español English

Lezica, topònim d'origen basc i nobile, és un barri (barrio) pertanyent a una zona àmpliament repoblada del nord del departament de Montevideo, que va sorgir amb el nom de Villa Colón en les últimes dècades del segle xix. En aquest barri predominen les grans residències i les granges. Els seus eixos són l'avinguda Lezica i el carrer Fauquet.

WikipediaImpressum