యేర్కాడ్

Français हिन्दी English Svenska

యేర్కాడ్
Wikipedia

యేర్కాడ్ (Yercaud) తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తూర్పు కనుమలలోని హిల్ స్టేషను. తమిళంలో 'యేరి' అంటే సరస్సు, 'కాడు' అంటే అడవి అని అర్ధం. ఇది బ్రిటిష్ వారి వేసవి విడుదుల్లో ఒకటి. ఇది సేలం జిల్లా లో సేలం పట్టణం నుండి 31 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది. ఇది సముద్ర మట్టానికి 1,500 మీటర్లు (4,920 అడుగులు) ఎత్తులో సర్వారాయన్ కొండల్లో దట్టమైన అడవీ ప్రాంతంలో ఉన్నది.
Impressum