Šibenice Montfaucon

Français Deutsch English Русский

Šibenice Montfaucon
Wikipedia

Šibenice Montfaucon (francouzsky Gibet de Montfaucon) byla hlavní královská šibenice ve Francii. Stála na kopci severovýchodně od středověké Paříže za městskými hradbami v prostoru vymezeném dnešním kanálem Saint-Martin a ulicemi Rue des Écluses-Saint-Martin, Rue Louis-Blanc a Rue de la Grange-aux-Belles, která byla tehdy cestou do Meaux. Dnes tudy probíhá hranice 10. a 19. obvodu. Šibenice Montfaucon byla vyhrazena pro pachatele, kteří byli odsouzeni za zločiny proti králi a státu. Běžní zločinci byli věšeni na šibenici Montigny. Jednalo se o třípatrovou kamennou stavbu, kde bylo možno oběsit až 50 osob najednou. Horní patra byla vyhrazena pro osoby šlechtického původu. Šibenice získala svůj název podle návrší, na kterém byla postavena. Kopec (fr. Mont) kdysi patřil hraběti jménem Faucon a tím vzniklo místní jméno Montfaucon.
Impressum