Spokane Valley, Washington

فارسی Português Español English 한국어 Français 中文 Polski العربية Deutsch Српски / Srpski Italiano Hrvatski Türkçe

Spokane Valley, Washington
Wikipedia

Spokane Valley là một thành phố nằm trong quận Spokane thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Thành phố này được đặt tên theo. Theo điều tra dân số của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, thành phố có dân số người.
Impressum