G. Udayagiri

Nederlands Português English Tiếng Việt Italiano Svenska

G. Udayagiri ialah sebuah Kawasan Diberi Notis dalam daerah Kandhamal di negeri Orissa, India.

WikipediaImpressum