Fegen (ort)

Nederlands Deutsch English

Fegen (ort)
Wikipedia

Fegen är en ort i Gunnarps distrikt (Gunnarps socken) i nordöstra delen av Falkenbergs kommun, genomkorsad av Länsväg 153 Varberg-Ullared-Värnamo. Från 2015 räknas orten åter som tätort av SCB.
Impressum